Stickshift Henry
and
the WarbirdsPresentation
Gruppen bildades i slutet av 90-talet i samband med att vi
ställde upp i Korprocken. Vårt tema var rock-a-billy och vårt
bidrag vann.

Musikinriktningen är densamma då som nu, med grunden
i 50-tals Rock'n'Roll, Rock-a-Billy och även en del instrumentalt. Gruppen är hemmahörande i Örebro-trakten, men vi har ingen geografisk begränsning när det gäller var vi spelar.

Samtliga medlemmar i gruppen har varit med sen starten
förutom basisten som byttes ut 2003.


All pictures is copyrighted © 2010 Mia Karlsson Original design by Andreas Viklund